Uitsluitingscriteria

Image

Uitsluitingscriteria

DMCcare vindt het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we de volgende uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • waarbij specifieke verpleegkundige handelingen voorkomen, waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is.
 • die thuis gedialyseerd worden.
 • waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden.
 • met een actuele alcohol en/of drugsverslaving.
 • waarbij er sprake is van kinderverpleging.
 • met psychoses.
 • met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
 • die suïcidaal gedrag vertonen.
 • die andere cliënten of medewerkers discrimineren.
 • met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
Image
Image

logo DMCcare 259x126 

Wij leveren thuiszorg vanuit een positieve kijk in verpleging en verzorging in elke thuissituatie.

 

Contactgegevens

DMCcare Thuiszorg
W. Dreesweg 6
1314 VB Almere
Telefoon: 085 130 69 62
E-mail: info@dmccare.nl