Vergewisplicht

Image

Vergewisplicht

DMCcare streeft er naar verantwoorde en kwalitatief goede zorg te leveren thuis aan haar cliënten. Dit doet zij middels het inzetten van bekwaam en deskundig personeel. Als onderdeel van de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ) zijn zorginstelling sinds 1 januari 2016 verplicht, bij het aannemen/inzetten van nieuwe medewerkers in de zorg, te onderzoeken of er melding is gemaakt bij de zorginspectie van incidenten die tot risico’s of gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Om het risico te verkleinen op het aantrekken van ongeschikte medewerkers heeft DMCcare in deze beleidsnotitie beschreven hoe de vergewisplicht gehandhaafd zal worden.

Vergewisplicht
Wanneer DMCcare van plan is om een nieuwe medewerker in dienst te nemen, is DMCcare verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit is geregeld in artikel 4, eerste lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De vergewisplicht geldt als DMCcare een nieuwe zorgverlener wilt aannemen. DMCcare moet de geschiktheid onderzoeken van iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Dus wel van uitzendkrachten en zelfstandige zorgverleners (Zzper). Maar niet van vrijwilligers en mantelzorgers. DMCcare mag uiteraard ook de geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers onderzoeken. Maar dit is niet wettelijk verplicht.

DMCcare doet een onderzoek naar het arbeidsverleden van de Sollicitant/ ZZP’er. Van de medewerkers vraagt DMCcare een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) tonen.

DMCcare gaat na of een sollicitant/ZZP’er geschikt is om zorg te verlenen. De werkwijze die DMCcare hanteert is:

  • navraag doen bij vorige werk- en/of opdrachtgevers;
  • het BIG-register (bigregister.nl) raadplegen (bij in diensttreding en jaarlijks);
  • het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (waarschuwingsregister.nl) raadplegen (bij in diensttreding en jaarlijks);
  • de sollicitant/ZZP’er levert een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden, en deze wordt jaarlijks opnieuw opgevraagd.

DMCcare beoordeelt zelf of de wijze waarop de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd in de weg staat van het bieden van goede zorg. Het opvragen van minstens twee van de hier bovengenoemde manieren is een hulpmiddel om dit te kunnen beoordelen. Door in gesprek te gaan met de zorgverlener kan DMCcare een inschatting maken of er risico’s zijn op herhaling.

Image
Image

logo DMCcare 259x126 

Wij leveren thuiszorg vanuit een positieve kijk in verpleging en verzorging in elke thuissituatie.

 

Contactgegevens

DMCcare Thuiszorg
W. Dreesweg 6
1314 VB Almere
Telefoon: 085 130 69 62
E-mail: info@dmccare.nl